Är du förberedd?

Om det är något jag vill understryka så är det vikten av att vara förberedd för akuta situationer. Olika människor hanterar givetvis kriser olika bra. Vissa stelnar till is och blir handlingsförlamade, andra svimmar om de ser blod; men en del blir extremt handlingskraftiga och effektiva. En del av hur man reagerar i en krissituation har att göra med ens personlighet såklart, men en annan del har att göra med förberedelse. Har man någon gång deltagit i en första hjälpen kurs? Eller en HLR utbildning? Har man fått lära sig hur man ska agera i olika typer av krissituationer? Och – viktigast av allt – har man dessa kunskaper i färskt minne?

Kunskap är färskvara

Det räcker inte att delta i en första hjälpen kurs när man är 16 år och sedan tro att man är färdigutbildad. Det gäller att hålla sådana kunskaper i färskt minne. Arbetsplatser borde ta ansvar för sina anställda och erbjuda dem deltagande i första hjälpen kurser och HLR utbildningar, men om de inte gör det så ligger ansvaret på en själv.

Hjärtgruppen

Hjärtgruppen erbjuder massor av goda råd och tips på sin hemsida, den är väl värd ett besök! Dessutom erbjuder de riktiga första hjälpen kurser och HLR utbildningar där man får lära sig hur man ska agera i olika krissituationer, i vilken ordning man ska genomföra olika handlingar och hur de ska genomföras. Ju bättre förberedd man är på en krissituation, desto bättre kommer man att handla – oavsett personlighetstyp.